W związku z obowiązującym od 25 maja 2018 r. Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i ich swobodnym przepływem informujemy, że Administratorem Pani/a danych osobowych jest firma Mechanika Maszyn

BACKSZYSZ Andrzej Szyszka
ul. Wyrowce 88, Ćmińsk
26-085 Miedziana Góra k/Kielc

Dane kontaktowe Administratora:
tel. +48 604 517 422
e-mail: backszysz@poczta.onet.pl

Dane osobowe będą przetwarzane w celach związanych z działalnością gospodarczą i współpracą biznesową. Podstawą prawną przetwarzania danych jest prawnie uzasadniony interes realizowany przez Administratora.
Dane będą przetwarzane do czasu, w którym ustanie cel, dla którego zostały zebrane lub sprzeciwu co do przetwarzania danych osoby, której dane dotyczą, w zależności, co nastąpi pierwsze. Każdy ma prawo żądania od Administratora dostępu do danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, a także prawo do przenoszenia danych i wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania.
Każdy ma prawo do wniesienia skargi do Organu Nadzorczego.
Aby usunąć dane osobowe z bazy Administratora, należy złożyć oświadczenie, wykorzystując dane kontaktowe Administratora wskazane we wstępie.

Z poważaniem
Andrzej Szyszka BACKSZYSZ